Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet

Opening hours
Summerseson 20.june-23.august:
Mandag - Lørdag
Kl. 10.00 - 17.00
Søndag
Kl. 12.00 - 17.00